KONTAKT


Dr hab. Maciej Górka

Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii
Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii
Instytut Nauk Geologicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 32/IIIp
50-205 Wrocław, Polska

tel.  71 - 3759 559
fax. 71 - 3759 249
e-mail: maciej.gorka(*)ing.uni.wroc.pl